บ่นเรื่อยเปื่อย

จ่ายไฟผ่าน Power over Ethernet (PoE) อย่างปลอดภัย ด้วยสาย LAN ของ Reichle & De-Massari (R&M)

ความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบที่ใช้สาย LAN ก็คือ มันต้องวุ่นกับการเดินสาย LAN เสร็จแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าเอาอุปกรณ์นั้นไปติดตั้งในบริเวณที่มีปลั๊กไฟ เพื่อจ่ายไฟให้กับอุ...

อ่านต่อ