บทความ How-toQNAP User Guide

ตั้งค่า QNAP NAS ให้แจ้งเตือนผ่าน LINE ทำยังไง?

ในฐานะผู้ดูแลระบบ เวลาเกิดปัญหาขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ เราต้องรู้ให้ทันท่วงที เพื่อจะได้รับมือกับปัญหาได้ ถ้าเราใช้ QNAP NAS ละก็ ตอนระบบมีปัญหามันก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ ปกติตั้งให้แจ้งผ่านอีเมลได้ แต่ใ...

อ่านต่อ