QNAP User Guide

อัพเดตเฟิร์มแวร์ QNAP NAS ล้มเหลว แล้วบูตเครื่องไม่ได้ จะทำยังไงดี?

เมื่อคืนมีผู้ใช้งาน QNAP NAS ส่งอินบ็อกซ์มาสอบถามผมว่า อัพเดตเฟิร์มแวร์แล้วดันล้มเหลว แล้วส่งผลให้ตอนนี้บูตเครื่องไม่ได้ จะทำยังไงดีล่ะ? อย่าเพิ่งตกใจจนเกินเหตุไปครับ อย่าลืมว่า QNAP NAS จริงๆ แล้ว ม...

อ่านต่อ