บ่นเรื่อยเปื่อย

คุณได้อะไรจากการมาเรียนหลักสูตร ผู้นำที่จะสร้างนิยามให้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital and Transformative Leaders) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พอพูดถึง Digital transformation แล้ว หลายคนอาจจะรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องเก่าแล้ว มีคนพูดถึงกันมายาวนานแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้น แม้ว่าโลกในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้...

อ่านต่อ