ภาพกราฟิกของวงจรไฟฟ้า และศีรษะของมนุษย์ ที่แสดงระบบสมองและระบบประสาท

ปัญญาประดิษฐ์ กับ กระบวนการสรรหาและจ้างพนักงาน

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาสะเทือนทุกวงการกันเลยทีเดียว มีความพยายามในการพัฒนาให้ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถในการทำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้น ซึ่งจุดแข็งของปัญญาประดิษฐ์อย่างนึงก็คือ ความสามารถในการตรวจจับรูปแบบ วิเคราะห์ และทำการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ ยิ่งข้อมูลมีจำนวนมาก (Big data) และตัวปัญญาประดิษฐ์ได้รับการเรียนรู้มากขึ้น การตัดสินใจก็จะแม่นยำมากขึ้น และเมื่อวงการแพทย์ยังสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวินิจฉัยโรคได้ ทำไมวงการทรัพยากรบุคคล หรือ HR จะใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานบ้างไม่ได้ล่ะ

Read more about ปัญญาประดิษฐ์ กับ กระบวนการสรรหาและจ้างพนักงาน
%d bloggers like this: