รีวิว

รีวิวพรมเช็ดเท้าแร่หินจากญี่ปุ่น

ช่วงนี้วันๆ ไม่ทำอะไร ว่างๆ ก็นั่งดูของออนไลน์ไปพลางๆ แล้วก็เจออะไรแปลกๆ น่าสนใจ แต่ไม่แพง ก็ซื้อมารีวิวซักหน่อย เผื่อจะป้ายยาใครได้บ้าง แล้ววันนี้ที่จะขอเอามานำเสนอก็คือ พรมเช็ดเท้า ครับ (ฮา) แต่เขาบ...

อ่านต่อ