คำสงวนสิทธิ์

บล็อกนี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นงานอดิเรกของผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความเห็นส่วนตัว หรือประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ อาทิ การใช้สินค้าหรือบริการต่างๆ การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับหน้าที่หรือตำแหน่งงานในองค์กรที่ผมทำงานอยู่ และอาจมีบทความบางบทความ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์หรือเจ้าของสินค้าหรือบริการ ผมขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาใดๆ ก็ตามภายในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งล่วงหน้าให้ผู้อ่านทราบแต่อย่างใด

ทำความเข้าใจร่วมกันก่อน

ผมอยากให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน อ่านเนื้อหาต่างๆ ใน คำสงวนสิทธิ์ นี้โดยละเอียด การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์นี้ หมายถึงท่านผู้อ่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขใดๆ ที่ผมจะกล่าวถึงต่อไป หากท่านผู้อ่านไม่เห็นด้วย ไม่ตกลงที่จะทำตามเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาและรูปภาพประกอบบล็อกบทความ

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ประกอบไปด้วยเจ้าของลิขสิทธิ์สี่ส่วน คือ

  • ส่วนที่ตัวผมเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหาบทความต่างๆ ภาพประกอบบทความที่ผมเป็นผู้ออกแบบ หรือถ่ายด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่เป็นการลงบทความแบบ Advertorial หรือ ข่าวสาร และทางแบรนด์หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหาและภาพประกอบให้
  • ส่วนที่ผมได้มาจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ ภาพประกอบข่าว หรือ ภาพประกอบบทความ ที่ผมได้มาจากเว็บไซต์ข่าวอื่นๆ ซึ่งจะมีการให้เครดิต และบอกแหล่งที่มาประกอบ
  • ส่วนที่เป็นภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็น Creative Commons ได้แก่ ภาพประกอบข่าว ซึ่งผมนำมาจากเว็บไซต์ที่แจกภาพหรือวิดีโอประกอบให้ใช้งานภายใต้ลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons
  • ส่วนที่นำมาจากโซเชียลมีเดีย ซึ่งผมใช้การ Embed จากแหล่งข้อมูลต้นทาง เช่น YouTube, Twitter, Facebook เป็นต้น

ข้อมูลและสาระสำคัญใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และเป็นลิขสิทธิ์ของผม สามารถนำไปออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ตีพิมพ์ ได้ หากเป็นการทำเพื่อการศึกษา หรือ เผยแพร่ความรู้ ไม่ใช่การนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาผลกำไรโดยตรง (เช่น รวบรวมบทความเพื่อตีพิมพ์จำหน่าย) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผมทราบล่วงหน้า

สำหรับแบรนด์หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากต้องการนำไปเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ กรุณาให้เครดิตกลับมาที่เว็บไซต์ของผมด้วย และจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง หากติดต่อผมด้วย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีเหตุ หรือกรณีใดที่จะต้องตีความอันเนื่องมาจากเงื่อนไขหรือสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ในการตีความดังกล่าว